מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

שיחה ליום העצמאות

ע"י: הרב מרדכי אלון