מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

לקראת מקרא מגילה

ע"י: הרב מרדכי אלון