מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

חייב איניש לבסומי משתה של קדושה

ע"י: הרב מרדכי אלון