מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פסח

פירוש ההגדה מחלוקת בן זומא וחכמים

ע"י: הרב מרדכי אלון