מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

שיחה ליום כיפור

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ