מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » בין המצרים

שיחה בענייני הצום

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ