מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

שיחה לראש השנה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ