מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

שבת שובה הטהרה ביום הכפורים

ע"י: הרב מרדכי אלון