מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

אתה כוננת סדר העבודה ליום הכיפורים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל