מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

שיחה לפני סליחות אלול

ע"י: הרב מרדכי אלון