מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

המלחמות בעמלק

ע"י: הרב אברהם ריבלין