מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

שיחה לשבת זכור

ע"י: הרב חיים סבתו