מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » בין המצרים

אגדות החורבן

ע"י: הרב מרדכי אלון