מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

כח הדימיון

ע"י: הרב מרדכי אלון