מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

שיחה לשבועות

ע"י: הרב מרדכי אלון