מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

שיחה מתוך פרשת ניצבים

ע"י: הרב אברהם ריבלין