מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

הזכרת שם המפורש ע"י הכהנים בבית המקדש

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל