מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

סליחות ליום החמישי ''איוויתיך קיוויתיך מארץ מרחקים"

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ