מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

סליחות ליום השישי "תערוג אליך כאיל על אפיקים"

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ