מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

משנה ברורה, הלכות תענית אסתר

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל