מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

שיחה לקראת יום כיפור

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל