מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

דרשת השופרות

ע"י: הרב מרדכי אלון