מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

התשובה בדעת הרמב"ם

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר