מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

מהות צום יום כיפור ניתן בכנס בוגרים

ע"י: הרב נחום נריה