מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

משנ"ב פורים שיעור ב'

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל