מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

הקשר בין מעוז צור לחנוכה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי