מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

תענית אסתר והקשר לפורים

ע"י: הרב מרדכי אלון