מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

מזמור ק"ז בתהילים

ע"י: הרב מרדכי אלון