מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

מדינה כנקמה על השואה

ע"י: הרב מרדכי אלון