מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » בין המצרים

הרקע ההסטורי למגילת איכה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי