מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

הלכות אכילה ושתיה ביום הכיפורים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל