מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

שיחה לבוגרים

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי