מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

שפת אמת שיעור א'

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי