מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

קיצור הלכות חנוכה של הראי"ה חלק ב'

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל