מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

נס להתנוסס תהילים פרק ס'

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי