מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

מתן תורה בנביאים וכתובים

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי