מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

שלושת ימי ההגבלה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי