מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

שיחה בשבוע שחל בו יום הכיפורים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור