מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

המקור למנורה בתורה שיעור ב'

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי