מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

חנוכה בהלל ובהודאה הטוב שיוצא מהמפגש עם היוונים

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי