מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

מגילת אסתר שיעור ב'

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי