מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

יום העצמאות ה-60 מזמור ס"א בתהילים "שנותיו כמו דור ודור"

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי