מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

אי הופעת מתן תורה בנביאים וכתובים חלק א'

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי