מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

"פן... כי בשרירות ליבי אלך"

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ