מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

"אילו בכיתם בכייה אחת... לא הייתם גולים"

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ