מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

"והייתם לי סגולה"

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ