מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

"תורה בגויים אל תאמין"

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ