מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

התבוננות בחסדי ה' היסוד למלכויות

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ