מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

למה נשאף ועל מה נתפלל בראש השנה?

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור