מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » סוכות

דידן נצח שימוש בעולם הזה לשם עולם הבא

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ